Katusekorteri soojustus ja viimistlus

Soojustamine, kips, viimistlemine, palk jne